Επόμενη συνέλευση: Πέμπτη,12 Φλεβάρη

>
Στις 18:30, στην Πλατεία Κουλέ καφέ
Σε περίπτωση κρύου κατευθυνόμαστε σε συγκεκριμένο χώρο αφού περιμένουμε για λίγο, μέχρι να μαζευτούμε..