ΤΑΞΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΠΘ

09.05 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

——————————————————————
20:30 ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΤΑΞΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΠΘ
με αγωνιζόμενους από 
το αυτόνομο σχήμα πολιτικών μηχανικών
——————————————————————
 
ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ, 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΛΕ ΚΑΦΕ (ΛΕΩΦ. 23)