Σημειώσεις βασικών γνώσεων και συμβουλές για σχεδιασμό αφίσας & εντύπου

To ΑντίDesign Café / 01. The Toolkit οργανώθηκε και παρουσιάστηκε από την “Druck! Press Collective” σε ανοιχτό workshop της Ανοιχτής Συνέλευσης Αγώνα Άνω Πόλης, το Νοέμβριο του 2022.
Αναδημοσιεύστε ελεύθερα.

αντί-design café / 01. The Toolkit